Nullpointer.cz je začínající projekt, na jehož konci je komplexní web určený pro vývojáře. Web je ve fázi zavádění, proto zde jen zmíníme, jak bychom si přáli, aby se vyvíjel a jaká je naše představa o jeho obsahu.

  1. Web bude otevřený, každý uživatel se bude moci zaregistrovat a především bude moci napsat článek nebo o něj požádat, položit otázku nebo na ni odpovědět
  2. Bude kladen důraz na kvalitu obsahu – preferován je obsah, který není snadno vyhledatelný v dokumentacích či na jiných webech.
  3. Každá softwarová firma má svoji wiki obsahující nejrůznější užitečné informace a hotová řešení problémů a chyb, aby jejich netrvalo řešení 3 dny ale 3 minuty. Tyto texty by často mohly být veřejné a k užitku vývojářské veřejnosti, o což se nullpointer.cz bude snažit.
  4. Každý zaregistrovaný uživatel, který napíše článek, by jej měl doplnit tagy charakterizující jazyk/framewor­k/oblast, kterých se týká. Tyto tagy budou sloužit nejen k pozdějšímu snadnému vyhledávání, ale také budou přiřazeny k profilu uživatele, takže bude později snadno vidět, jakým oblastem autor nejvíce rozumí. Každý uživatel tak svoje články bude moci využít např. k sebereprezentaci, dotazující uživatelé zase uvidí, kolik autorů rozumí oblasti, na kterou se ptají.

Sekce „O webu“ se bude průběžně aktualizovat, podle toho, jak budou přibývat nové funkcionality, články a nápady.

Historie:

  • 1.10.2012 – release beta verze webu www.nullpointer.cz
  • 4.10.2012 – zveřejněn první článek
  • 7.10.2012 – vymyšlen slogan a napsána první verze sekce „O webu“

Na závěr by jistě stál za vysvětlení slogan webu „Dexempo pro váš kód“. A.C.Clarke řekl: „Dostatečně vyspělá technologie není rozeznatelná od magie.“ Podobně jako některé konfigurace frameworků, platforem, serverů či některá programátorská řešení :-)

Kontakt

Pište na mail@nullpointer.cz. Odpoví vám buď Lukáš Knápek, nebo Peter Láng.