Seriál Webová aplikace v Javě od A do Z

V tomto seriálu si ukážeme, jak rozchodit webový systém naprosto od nuly, za použití těchto technologií: Java, Maven, Spring, Struts2, Hibernate, Oracle (nebo MySQL) a JQuery ve vývojovém prostředí Eclipse a serveru Tomcat.

Eclipse

Eclipse je profesionální vývojové prostředí, které vzniklo proto, aby programátoři nemuseli vyvíjet své aplikace v poznámkovém bloku nebo PSPadu :-) Přináší s sebou značný komfort pro vývoj, ale také vyšší nároky na hardware počítače a občas klade nároky na trpělivost uživatele – podobně jako u Windows je třeba jej čas od času restartovat nebo přeinstalovat. Alternativou jsou např. Netbeans, ale nebudu se zde pouštět do polemik, co je lepší, těch najdete na internetu dost. Já pracuji většinu své programátorské kariéry v Eclipse a jsem s nimi docela spokojený, takže v seriálu budu používat toto vývojové prostředí.

Eclipse stáhnete na adrese http://www.eclipse.org/downloads/, stáhněte verzi Eclipse IDE for Java EE Developers Používám Windows7, takže stahuji 64 bitovou verzi, ale neměl by snad být pro potřeby našeho seriálu rozdíl mezi touto a 32 bitovou verzí. Po stáhnutí Eclipse si jej rozbalte do libovolné složky a spusťte jej. Další návod píši pro tuto verzi:

Eclipse Java EE IDE for Web Developers.

Version: Juno Service Release 1, Build id: 20120920–0800

Je samozřejmé, že se Eclipse vyvíjí, proto mohou být některé věci v jiných verzích Eclipse trošku jinak nebo jinde. Nicméně mohu říct, že za posledních 6 let (od roku 2006 co v Eclipse vyvíjím) se těch základních věcí, kterým se budu věnovat, mnoho nezměnilo, takže doufám, že v seriálu popsané konfigurace Eclipse nepřijdou časem o aktuálnost.

Nejsem nějaký Eclipse guru, takže následující jednoduchý průvodce je pouze popis víceméně nejjednoduššího postupu, jak začít programovat v tomto vývojovém prostředí.

Spuštění, základní nastavení a konfigurace Eclipse

Po startu po vás bude Eclipse chtít cestu k workspace, což je místo, kam si bude ukládat svoje nejrůznější konfigurační soubory týkající se vaší pracovní plochy. Zvolte libovolnou cestu, já jsem zvolil C:\Users\Luke\Wor­kspace\Nullpo­inter. Do této složky se nebudou ukládat přímo soubory projektu, pokud to explicitně nenastavíte (viz dále). Poté uvidíte nejspíš nějakou uvítací obrazovku, v pravém horním rohu se zpravidla nachází odkaz Workbench (aspoň pár verzí už je to stejné), na který klikněte, což vás pošle již přímo do prostředí, kde můžete začít vyvíjet.

Nastavení vzhledu workbench Nastavení vzhledu je hodně individuální, asi by se dalo říci, že co programátor, to jiné preference vzhledu. Já zde popíšu způsob, jak si prostředí nastavuji já. Nikomu samozřejmě toto rozvržení nenutím, ale pro případné nováčky v Eclipse to určitě není špatný způsob jak začít. Nic zásadního zde totiž nechybí a jsou zde zobrazeny jen nejnutnější prvky.

Pokud jste již zvyklí nějak s Eclipsem pracovat, klidně následující číslované kroky přeskočte:

  1. Já jsem zvyklý pracovat v perspektivě Java, perspektiva se přepíná v pravém horním rohu. Defaultně tam bude nastavená perspektiva Java EE.
  2. V pravém sloupečku vypnu vše, co tam je standardně zobrazené (např. okno Outline či Task list). Zvětší se tak plocha pro samotné programování.
  3. V dolní okně ponechám záložku Problems, odstraním záložku Java doc a Declaration. Dále sem přidám 2 užitečné záložky, Console a Server. Ty přidáte prostřednictvím menu Eclipse – Window/Show view/Console a Window/Show view/Other/Ser­ver/Servers.
  4. Výsledek je tedy následující: v levém sloupci ponechaný Package explorer, napravo zatím prázdné okno, kde se bude psát kód a ve spodní části obrazovky pruh se záložkami Problems, Console a Servers. Zde se pak budou automaticky objevovat některé další záložky, např. Search pro výsledky hledání apod.

Základní konfigurace Eclipse workspace

Nejdůležitější je správně nastavit Javu, kterou budeme v našem workspace používat. Pokud ji nemáte stáhnutou, tak ji stáhněte ze stránek http://www.oracle.com/…s/index.html a nainstalujte. V dalších částech seriálu budeme pracovat s JDK (nikoliv s JRE), proto nainstalujte nejnovější JDK, které v seznamu najdete. V době psaní tohoto článku (listopad 2012) stahuji verzi 7, devátý update, 64 bitová verze. Instalátor vám pak ukáže, kam Javu bude instalovat (standardně C:\Program Files\Java\jdk…). Tuto cestu si zapamatujte, v Eclipse ji pak bude chtít. Pokud máte nyní spuštěný Eclipse, nejspíš budete vyzváni instalátorem, abyste jej zavřeli.

Po úspěšné instalaci Javy Eclipsům řekneme, že budeme používat JDK, které jsme právě stáhli. To se dělá ve Window/Preferen­ces/Java/Insta­lled JREs. Zde klikněte na tlačítko Add, zvolte Standard VM a do JRE Home nastavte cestu, kam jste nainstalovali JDK – u mě to bylo C:\Program Files\Java\jdk1­.7.0_09. Pak dejte Finish a** v seznamu Installed JRE přepněte checkbox na JDK** a dejte ok.

Dále se ještě hodí změnit kódování ve workspace na UTF-8 nebo na nějaké jiné, které budete chtít používat. To se dělá ve Window/Preferences, do vyhledávacího rámečku napište encoding a to vám vyfiltruje složky General, Web a XML. Nejdůležitější je General/Workspace, dolů do rámečku Text file encoding dejte Other/požadované kódování. Pokud chcete, můžete změnit kódování i u jiných souborů, jak ponechávám defaultní nastavení.

Další věcí, které se ještě hodí zkraje nastavit, je formatter. Eclipse vám automaticky formátuje váš java kód, přidává např. prázdné řádky, má nastavenou nějakou velikost TABu, délku řádku po které vám automaticky zalomí text atd. Formatter najdeme ve Window/Preferences a do vyhledávacího okna napíšeme formatter. Zajímá nás nyní především Java/Code style/Formatter, kde je nastavený jako Active profile profil Eclipse [built-in]. Stiskneme tlačítko New a nový profil nazveme např. podle názvu naší firmy, projektu nebo jak chceme. Náš nový profil podědí nastavení Eclipse [built-in] profile, takže můžeme provést jen nějaké změny, dle naší libosti. Já většinou nastavuji hned na první záložce Indentation Tab policy na Space only a Tab size a Indentation size nastavím na 2, ale jako většina textu v této kapitole, je to individuální a mým cílem je především ukázat místa užitečných počátečních konfigurací Eclipse workspace. Dále se hodí záložka Line wrapping, na které si můžete nastavit především Maximum line width, které je defaultně 80. V dnešní době širokoúhlých monitorů je škoda tam nenastavit o něco víc, třeba 120 nebo 140, ale opět záleží na tom, co preferujete. Já třeba nemám rád, když mi nějaký delší příkaz ujede na druhý řádek, klidně si i horizontálně zascroluji, protože pak vždy vím, že na začátku řádku mám i začátek nového příkazu. Vámi nastavený formatter můžete i pomocí tlačítka Export All… vyexportovat do xml souboru a někdo jiný, či někdy v budoucnu i vy sami si můžete individuálně nastavený formatter pomocí tlačítka Import… načíst. To se hodí především ve firmách, kde více vývojářů pracuje na jednom projektu a je nežádoucí, aby měl každý jinak nastavený formatter především proto, že každý pak commituje jinak naformátované soubory a velmi špatně se hledají vlastní změny, které programátor v souboru udělal. V Eclipse můžete kdykoliv použít klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+F, který vám právě otevřený soubor (v současnosti ještě žádný nemáme) naformátuje dle zvoleného formatteru.

Užitečné klávesové zkratky v Eclipse

Následuje seznam nejpoužívanějších a velmi užitečných klávesových zkratek v Eclipse. Pokud jste v Eclipsech a v Javě ještě moc nedělali, tak vám to asi mnoho neřekne, nicméně se sem můžete kdykoliv později vrátit a na zkratky se podívat. Především až již budeme mít založený nový projekt a uložených pár java a jsp souborů, si budete moci přímo vyzkoušet, co jaká zkratka dělá.

CTRL + SHIFT + R: hledání souborů

CTRL + SHIFT + T: hledání Java tříd (podmnožina vrchního dotazu)

CTRL + O: hledání metod v rámci Java třídy

CTRL + Mezerník: kontextová nápověda Eclipsu

CTRL + Click: pátrání po původu např. CTRL+ Click na proměnnou přenese na místo, kde je definovaná

CTRL + T: u když se použije při označení interface metody, ukáže implementaci této metody

CTRL + SHIFT + F: zapne automatické formátování u java tříd

CTRL + SHIFT + O: organizuje importy – automaticky vygeneruje všechny nutné importy, které

třída potřebuje a odstraní importy nepoužívané

CTRL + M: zobrazí přes celou obrazovku okno, na kterém je focus (hodí se zejména u okna, do kterého píšeme kód

Založení webového projektu v Eclipse

Nyní již přišel čas založit konečně nový webový projekt. Ten založíme v Eclipse pomocí menu File/New…/Other­../Web/Dynamic web project. V následujícím okně vybereme především Project name a Project location, což je místo na pevném disku, kde budeme mít uloženy soubory projektu (všechny java, jsp, xml apod.). Je třeba rozlišovat mezi cestou k workspace (viz výše) a Project location, což se alespoň mě v začátcích trošku pletlo. V prvním případě se jedná o uložiště konfiguračních souborů nastavení workspace, které jsme dělali před chvílí (viz výše) a v druhém případě jsou to soubory s naším java a html kódem. Někdo obojí cpe do jednoho adresáře, já to mám radši oddělené, takže je to zase na vás, zda si Project location nastavíte nebo jestli ponecháte defaultní. Každopádně si cestu zapamatujte, ať víte, kde se nachází vaše projektové soubory (ne že by to nešlo později zjistit). Když zvolíte Next, budete dotázání na specifikaci zdrojových složek (source folder). Doporučuji smazat src, které tam defaultně je a zadat tyto tři složky:

src/main/java – zde budeme mít všechny java soubory

src/main/resou­rces – zde budeme mít různé konfigurační soubory pro frameworky, soubor s texty pro naše stránky atd. viz další díly seriálu

src/test/java – zde budeme mít testovací java třídy, hlavně JUnit testy (viz pozdější díly našeho seriálu)

Stiskneme tlačítko Next a na poslední obrazovce wizardu zaškrtneme checkbox Generate web.xml deployment descriptor. Po stisknutí tlačítko Finish bude chtít Eclipse otevřít Java EE perspektivu. Jak jsem již psal výše, je to individuální, v jaké perspektivě se rozhodnete pracovat, ale já budu v dalších částech seriálu pracovat v Java perspektivě.

Nastavení Javy JDK do vytvořeného webového projektu

Nyní je důležité nastavit projektu, aby používal JDK, které jsme již nastavili výše. Nyní v projektu vidíte (mimo dalších složek, např. námi nastavených systémových) také Javu JRE System Library [JavaSE-1.6]. Klikneme na tento kontejner pravým tlačítkem myši a zvolíme v kontextovém menu nabídku Properties. Zde vybereme možnost Workspace default JRE (jdk…). Tohle je důležitý krok, protože jinak bychom používali špatnou javu, což by vedlo k nejrůznějším problémům při pozdějších konfiguracích a samotnému běhu aplikace.

Závěr

Nyní máme založený nový webový projekt ve vývojovém prostředí Eclipse, u kterého jsme se seznámili s jeho základním nastavením. V další části seriálu se budeme věnovat především stáhnutí maven pluginu do Eclipse a načtení potřebných frameworků Struts2, Spring a Hibernate a dalších užitečných knihoven pomocí MAVENu do našeho projektu. Dále si již zkusíme spustit náš projekt na serveru Tomcat uvnitř Eclipse a vypsat naší aplikací do webového prohlížeče nic menšího než „Hello World“. :-)

Komentáře

James před 4 měsíci

Hello, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight,

reagovat

James před 4 měsíci

Hello, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight,

reagovat

James před měsícem

That alone wwas an egregious oversight on thheir own part, since

reagovat

James před měsícem

That alone wwas an egregious oversight on thheir own part, since

reagovat

Přidat komentář

  • Můžete použít Texy syntaxi, HTML není povoleno
  • Například: *kurzíva*, **tučně**, "text odkazu":adresa
 

Autor článku Lukáš Knápek

Od roku 2008 věnuji víceméně dobrovolně třetinu života vyvíjení webových aplikací, především prostřednictvím těchto jazyků a nástrojů: Java, Struts2, Hibernate, Spring, Maven, Dojo, JQuery, Tomcat a Eclipse. A to vše s vírou, že to bude užitečné nejen k vydělávání peněz pro potřeby Lukáše Knápka :-)